-10%

ТВОРЧЕСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА КРИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ II

28.00 лв. 25.20 лв.

Автор : съставител Людмил Георгиев

Издателство : УИ “ Св.Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5299-0

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 526

Език : български

Код: 978-954-07-5299-0 Категории: , ,

Описание

Тази книга е продължение на „Творческите предизвикателства на Критическата психология“ от 2017 г., с която бе обявено раждането на Българската школа на Критическата психология. Вторият том е посветен на 60-годишнината на основателя на школата проф. Людмил Георгиев и в него е разширен както нейният състав, така и географията й.

Проф. д.пс.н. Людмил Георгиев е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител на катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“, на магистърска програма „Социална и криминална психология“. Автор е на десет книги и множество студии и статии.

Проф. д-р Аряна Мучай е преподавател по социална психология и ръководител на катедра „Педагогика и психология“ в Университета в Тирана, Албания. Докторант на проф. Людмил Георгиев.

Доц. д-р Виктор Добрев е преподавател по военна психология, лидерска подготовка и философия в НВУ „Васил Левски“. Докторант на проф. Людмил Георгиев, автор на три книги и на редица студии и статии.

Доц. д-р Бойчо Бойчев е завършил философия в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1983 г. Преподава философия и философски науки във ВСУ „Черноризец Храбър“. Автор е на три книги и множество студии.

Д-р Ивана Младенова-Бочев е родена в Република Сърбия, доктор по психология от СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на редица публикации и участник в престижни научни форуми. В момента е училищен психолог.

Доц. д-р Ивайло Лазаров преподава философски и психологически дисциплини във ВСУ „Черноризец Храбър“. С изследователски интереси и публикации в сферата на критическото философстване и феноменологията.

Олга Стойнева е докторант по социална психология (психология на религиите) в СУ с тема „Терапевтични функции на молитвата в православието“ и с научен ръководител проф. Людмил Георгиев.

Проф. д-р Сашо Йовановски е преподавател в Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Република Северна Македония. Автор на поредица статии, студии и доклади от множество научни конференции.

Гл. ас. д-р Пламен Минчев е доктор по социална психология и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Докторант на проф. Людмил Георгиев. Член на Международното общество „Ерих Фром“.

Д-р Калоян Атанасов е доктор по социална психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Докторант на проф. Людмил Георгиев. Психолог в държавната администрация, преподавател и автор на редица публикации.

Анелия Димитрова е докторант в СУ „Св. Климент Охридски“ с научни ръководители проф. Людмил Георгиев и покойния проф. Павел Александров и с дисертация на тема „Оптимизъм и песимизъм в огледалото на удовлетвореността от живота“. Работи в БНР като журналист.

Валерия Ружина е докторант по социална психология в СУ „Св. Климент Охридски“ с научен ръководител проф. Людмил Георгиев и с тема на дисертацията „Съвременното повествование: отвъд изчерпания смисъл на съдържанието“. Има интерес към света на трансформативните наративи.

Също може да ви хареса…