-10%

Bulgaria Mediaevalis 1/2010

50.00 лв. 45.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Фондация „Българско историческо наследство”

ISBN : 1314-2941

Година : 2010

Корица : мека

Страници : 500

Език : български , английски , руски , немски

Описание

Съдържание

List of abbreviations

Editorial note

Studia

V. Tapkova-Zaimova. Frontieres mediavales et reseau routier au sud du Danube

D. Ziemann. Zwischen Geschichte und Mythos — Großbulgarien unter Khan Kubrat (7.Jh.)

G. Nikolov. „Greek fire“ and the Bulgarians in the Early Middle Ages

М. Каймакамова. Световната история в пропагандната политика на цар Симеон (893-927) и развитието на българската хронография

И. Илиев. Охридската архиепископия през първите два века от нейното съществуване

S. Georgieva. Female Politicians in the Second Bulgarian Tsardom

I. Mladjov. Some observations on the upper Vardar and upper Struma Valleys in the Late Middle Ages (c. 1240-c. 1380)

Г. Василев. К вопросу об южнославянском предвозрождении XIV века

П. Ангелов. Гърците през погледа на средновековните българи

Вл. Ангелов. Образът на османците във византийската историография от XV век

E. Todorova. Reflections on the Bulgarian medieval economy

V. Gjuzelev. Venedigund das Bulgarenzarenreich (Ende des 12. — Mitte des 14. Jahrhunderts)

Кр. Кръстев. Стопанският живот в Българското царство (1280-1323)

Д. Димитров. Отражението на климатичния фактор върху корабоплавателния ритъм по Западното Черноморие (XIII-XV в.)

Fontes

И. Йорданов. Анхиало според данните на сфрагистиката (VI-XII в.)

P. Sophoulis. The Chronicle of 811, the Scriptor incertus and the Byzantine-Bulgar wars of the early ninth century

O. Cristea. Ethnonymes medievaux et debats historiographiques: le cas des Bulgares dans la chronique de Guillaume de Tyr

Fr. DallAglio. „In ipsa silva longissima Bulgariae“: Western chroniclers of the Crusades and the Bulgarian forest

Ив. Попова. Балканите през погледа на трима западни пътешественици от края на XV век

К. Павликянов. Какво знаем за славяните на Атон през Средните векове?

Recensiones

V. Gjuzelev. Кавханите и ичиргу боилите на Българското ханство-царство (VII-XI в.) (G. Nikolov)

E. Russell. St Demetrius of Thessalonica: Cult and Devotion in the Middle Ages (V. Tapkova-Zaimova)

V. Gjuzelev. Три етюда върху българския XIV век (D. Dimitrov)

V. Tapkova-Zaimova. Byzance, la Bulgarie, les Balkans (D. Cesmedziev)

V. Gjuzelev. Папството и българите през Средновековието (IX-XV в.) (A. Nikolov)

Bibliographia

Bio-Bibliographie Veselin Besevliev (1900-1992) (K. Nenov)