-10%

ΑΓΓΕΛΟΣ. Сборник в памет на акад. Димитър Ангелов (1917–1996). Том II

14.40 лв.

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4392-9

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 216

Език : български

Код: 978-954-07-4392-9 Категории: ,

Описание

ΑΓΓΕΛΟΣ. Сборник в памет на акад. Димитър Ангелов (1917—1996). Том II
Съставител: гл. ас. д-р Владимир Ангелов. Отговорен редактор: доц. д-р Георги Н. Николов

Настоящият двутомник ΑΓΓΕΛΟΣ се издава по повод 100-годишнината от рождението на именития български историк акад. Димитър Ангелов. Названието ΑΓΓΕΛΟΣ е знак на признание към фамилията на Димитър Ангелов. Той и неговите потомци имат забележителен принос както в средите на българската медиевистика, така и в полето на световната византология. Чрез този двутомник Историческият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ поднася скромен венец пред делото на своя дългогодишен преподавател акад. Димитър Ангелов.

Том втори от сборника ΑΓΓΕΛΟΣ съдържа спомени на българския византинист и медиевист академик Димитър Ангелов за негови приятели и колеги, както и мемоарни бележки на български учени, написани за именития историк. Тук са поместени още негови епиграми, сатирични поеми непубликувани досега творби с есеистичен характер. По-голямата част от тях са от богатия архив на Д. Ангелов и сега се издават за пръв път.

Съдържание
Г. Николов. Предговор

Спомени от Димитър Ангелов

Преподавател в Софийския университет

Директор на Археологическия институт и музей

Приятели и познати

Образи

Александър Бурмов

Иван Дуйчев

Петър Динеков

Стоян Маслев

Как да се пише историческо съчинение

Отговор на юбиляря

Епиграми и сатирични поеми

Спомени за Димитър Ангелов от колеги и роднини

В. Тъпкова-Заимова. Няколко спомена за сътрудничеството ми с акад. Димитър Ангелов

В. Гюзелев. Голям учен — истински родолюбец — почтен човек

Д. Овчаров. Димитър Ангелов — изтъкнат български учен и педагог

Й. Николов. Академик Димитър Ангелов и проблемите на общата медиевистика

М. Семков. Византиецът левскар

И. Калчев. Благодарение на него станах философ

Г. Бакалов. Спомен за професор Димитър Ангелов

И. Джамбов. Моят директор

И. Петкова. Голям учен и истински човек

Е. Дроснева. От Византия до днес, или за патриотизма, нихилизма и нашия ден

С. Ангелов. Първите ми спомени от детството

Ч. Попов. Спомен за вуйчо Димитър

М. Харбова. Говореше малко, а казваше толкова много

Приложение