-10%

Административната справедливост като елемент на доброто управление

Original price was: 20.00 лв..Current price is: 18.00 лв..

Автор : сборник

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5251-8

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 472

Език : български

Описание

Сборникът включва Доклади от Четвърта международна конференция по публична администрация, проведена в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ

АДМИНИСТРАТИВНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ КАТО ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Тодор Танев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ADMINISTRATIVE FAIRNESS,

JUSTICE AND GOOD GOVERNANCE

FAIRNESS, INEQUALITY AND PUBLIC ADMINISTRATION IN A TIME

OF PANDEMIC

Allan Rosenbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ADMINISTRATIVE FAIRNESS, JUSTICE AND GOOD GOVERNANCE:

WHAT IS THE RELATIONSHIP?

Polya Katsamunska, Allan Rosenbaum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

RESEARCH THE PHENOMENON OF JUSTICE IN THE UNIVERSITY

ENVIRONMENT

Evgeniya Khokholeva, Elena Lysenko, Oleg Potapov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ADMINISTRATIVE FAIRNESS AS GOOD GOVERNANCE. THEORY

OF JUSTICE IN GREEK HEALTH SYSTEM

Emmanouil Bempekidis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

ADMINISTRATIVE UNFAIRNESS: THE CASE OF ROMA IN BULGARIA

Krassen Stanchev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

ПОНЯТИЕТО АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВЕДЛИВОСТ

ЗА МЯСТОТО И ФОРМАТА НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Стилиян Йотов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

ОБЩЕСТВЕНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ: МИСИЯТА (НЕ)ВЪЗМОЖНА

Татяна Томова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

СПРАВЕДЛИВОСТ/СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ КРАТЪК РЕЧНИК

Цветан Давидков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

АСПЕКТИ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ: РАЗНООБРАЗИЕ

И ВАРИАТИВНОСТ НА ТЪЛКУВАНИЯТА

Албена Танева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

ПРАВОТО НА ДОБРА АДМИНИСТРАЦИЯ – КЛЮЧОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ У НАС ИЛИ НЕ?

Тони Димов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

ПРОЦЕСЪТ НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ – СЪЩНОСТ, ЛОГИКА И МЕХАНИЗМИ

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ

Симеон Петров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

ПРЕДВИДИМОСТТА КАТО ЧЕРТА НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ

Янаки Стоилов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

„НЯМА ДИМ БЕЗ ОГЪН“: АДМИНИСТРАТИВНАТА (НЕ)СПРАВЕДЛИВОСТ

В ПРЕДСТАВИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

Александър Маринов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТТА ПРИ ДИКТАТУРИТЕ НА РАЗВИТИЕТО

Тодор Танев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Атанас Славов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

ИЗБОР НА КРИТЕРИИ ПРИ ОЦЕНКАТА НА КОНКРЕТНИ ПУБЛИЧНИ

ПОЛИТИКИ – ВЪЗМОЖНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

КАТО КРИТЕРИЙ

Елена Калфова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

ПРАВОТО НА ОТГОВОР КАТО ПЪРВИ ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТ

СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА

Димитър Стоянов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

НЕУПРАВЛЯЕМИТЕ НЕРАВЕНСТВА НА КЪСНОМОДЕРНИЯ ГРАД

(ОТ СОЦИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО КЪМ ГЕТОИЗАЦИЯ)

Делян Ангелов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

ИЗМЕРЕНИЯ НА ПОКОЛЕНЧЕСКАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В ДЕМОГРАФСКАТА

ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ

Ваня Илиева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА

СПРАВЕДЛИВОСТ

АДМИНИСТРАТИВНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ:

ОБЩИНА ПЕРНИК

Станислав Владимиров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

ЕЛЕМЕНТИ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ ПРИ

УПРАВЛЕНИЕТО НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Снежина Календжиева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344

СПРАВЕДЛИВОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ:

БИОИКОНОМИКАТА И ПОЛЗИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

Мария Коцева-Тикова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

СПРАВЕДЛИВОСТТА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА

ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ

Любимка Андреева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

МОРАЛЕН И ЛЕГАЛЕН АСПЕКТ

НА АДМИНИСТРАТИВНАТА (НЕ)СПРАВЕДЛИВОСТ В НАРКОПОЛИТИКИТЕ

Галина Стоянова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВЕДЛИВОСТ И МЕЖДУСЕКТОРЕН МРЕЖОВИ

ПОДХОД (ПРИЛОЖЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ)

Искра Милева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

ФИСКАЛНАТА ДИСЦИПЛИНА НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ И Е-УСЛУГИТЕ

Десислава Калчева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423

ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ГЪРЦИЯ КОРУПЦИЯТА И

КЛИЕНТЕЛИЗМЪТ (MEDIOCRACY – MERITOCRACY) КАТО СЛАБОСТИ

В СИСТЕМАТА НА ДОБРОТО УПРАВЛЕНИЕ ПОРАДИ ЛИПСА НА

АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВЕДЛИВОСТ

Йоаннис Яковидис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

ОБУЧЕНИЯТА НА ПЕРСОНАЛА КАТО АДМИНИСТРАТИВНА СПРАВЕДЛИВОСТ

Елена Иванова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АВТОРИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465