-10%

Административно право и процес – 2021

15.00 лв. 13.50 лв.

Автор : съставител – проф. д-р Димитър Костов

Издателство : Сиела

ISBN : 9789542834359

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 720

Език : български

Изчерпан

Код: 9789542834359 Категории: , ,

Описание

Административното материално и процесуално право – 2021 – под съставителството на проф. д-р Димитър Костов

Административното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за цялостното развитие на обществото ни е безспорно.

В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното й осъществяване, както и отговорността в това отношение.

Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.

Проф. Д. Костов

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОI. Органи и администрация на изпълнителната власт
1. Конституция на РБ (извлечение);
2. Закон за администрацията;
3. Наредба за административното обслужване;
4. Закон за държавния служител;
5. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
6. Закон за висшето образование;
7. Закон за развитието на академичния състав в Република България.
II. Административно-териториално устройство на Република България
1. Конституция на РБ (извлечение);
2. Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
3. Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове.
III. Контрол и отговорност в държавното управление
1. Конституция на РБ (извлечение);
2. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
3. Закон за достъп до обществена информация;
4. Закон за омбудсмана.
РАЗДЕЛ ВТОРИ – АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС
1. Конституция на РБ (извлечение);
2. Закон за съдебната власт (извлечение);
3. Административнопроцесуален кодекс;
4. Закон за административните нарушения и наказания.