-10%

Административно право и процес 2024 – Сборник нормативни актове

17.91 лв.

Автор : проф. д-р Димитър Костов
Издателство : Сиела
ISBN : 9789542846987
Година : 2024
Корица : мека
Страници : 856
Език : български

Описание

Сборникът е актуализиран към 01.05.2024 г.
Административното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за цялостното развитие на обществото ни е безспорно.

В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното й осъществяване, както и отговорността в това отношение.

Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.

Сборникът съдържа:
РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
 1. Органи и администрация на изпълнителната власт
 2. Конституция на РБ (извлечение);
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за държавния служител;
 5. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 6. Закон за висшето образование;
 7. Закон за развитието на академичния състав в Република България;
 8. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.
 9. Административно-териториално устройство на Република България
 10. Конституция на РБ (извлечение);
 11. Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
 12. Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове.
III. Контрол и отговорност в държавното управление
 1. Конституция на РБ (извлечение);
 2. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;
 3. Закон за достъп до обществена информация;
 4. Закон за защита на личните данни;
 5. Закон за омбудсмана;
 6. Закон за защита от дискриминация.
РАЗДЕЛ ВТОРИ – АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС
 1. Конституция на РБ (извлечение);
 2. Закон за съдебната власт (извлечение);
 3. Административнопроцесуален кодекс;
 4. Закон за административните нарушения и наказания;
 5. Закон за нормативните актове.

Също може да ви хареса…