-10%

Административно право на Царство България Избрани публикации (1935 – 1943)

23.40 лв.

Автор : Бончо Бончев

Издателство : Петко Венедиков

ISBN : 9786197469370

Година : 2022

Корица : мека

Страници : 312

Език : български

Описание

Бончо Матеев Бончев е роден в гр. Балчик на 06.12.1906 г. Завършва реалния отдел на Втора мъжка гимназия в София (1925 г.), Свободния университет по финанси и администрация (1929 г.) и държавни и правни науки в Юридическия факултет на Софийския университет (1930 г.). Специализира в гр. Йена (Германия – 1936 г.). Доброволен асистент в ЮФ на СУ (1936 г.). Редовен доцент в СУ по административно право (1940 г.), където чете курсове по административно право обща и специална част (1940-1944 г.).
Автор е на монографиите: „Закон и правилник. Общият административен акт в системата на българското, немското и френското публично право“ (1939) и „Административно право. Особена част. Полицейско право“ (1942).
Публикува редица статии и студии по важни административноправни въпроси като мълчаливия отказ и срока за неговото обжалване, неправомерното административно изпълнение, административния акт-предписание, държавната полиция, мерите като недвижими имоти и възможността за делбата им, полицейските наказателни заповеди, йерархическия и административния надзор над общините, мълчаливата отмяна и отмяната от ВАС на общи (нормативни) административни актове, населеното място като институт на общинското право, общината като страна в процеса, общинските вземания и способите за погасяването им, висшите правителствени актове и др.
Целта на настоящия сборник с подбрани публикации е да даде на съвременния български юрист възможност да се докосне до автентичната правна наука на един минал период, в който българските юристи са имали пряка и неопосредена връзка с първоизточниците на административноправните институти, които и днес са част от правото на страната, макар и не непременно схващани правилно.

Също може да ви хареса…