-10%

Актуални проблеми на съвременната лингвистика

15.30 лв.

Автор : сборник

Издателство : БАН

ISBN : 9789543228720

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 540

Език : български

Код: 9789543228720 Категории: ,

Описание

Юбилейният сборник „Актуални проблеми на съвременната лингвистика“, е посветен на 80-годишния юбилей на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стефана Димитрова – един от най-видните съвременни български езиковеди със значими научни приноси в областта на фразеологията, лингвистичните основи на описанието на руския език за чужденци, структурализма като изследователски метод, теорията на пресупозициите, лингвистиката на текста, езиковата типология, хипотезата на лингвистичната относителност, детската лингвистика, по въпросите на отношенията между система и антисистема в езика, при обсъждане на основни понятия и проблеми на прагматиката и др. Нейни са първите публикации по лингвистичен структурализъм в България. Тя ръководи първите прагматични изследвания на текстово равнище и въвежда в българската лингвистика темите за езиковата демагогия и за лингвистичната относителност. При разработката на последната тема поставя и въпроса за статуса на универсалиите и псевдоуниверсалиите. В рецензиите, излезли у нас и в чужбина, за основна нейна лингвистична заслуга се признава разработването на теорията за асистемността в езика и за антисистемата като движеща сила на езиковата еволюция в книгата „Исключения в русском языке“, публикувана през 1994 г. в САЩ.

В сборника са намерили място студията на проф. Стефана Димитрова „По спиралата на лингвистичните идеи“ и 64 статии на нейни ученици и колеги, представени по време на националната конференция с международно участие, състояла се по случай юбилея на 5–6 септември 2015 г. в София в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“.