-10%

АЛЕКСАНДЪР ФОН БАТЕНБЕРГ. ДНЕВНИК. МОИТЕ ПРЕЖИВЯВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНАТА С ТУРЦИТЕ 1877/1878 Г.

27.00 лв.

Автор : Александър фон Батенберг
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5247-1
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 312
Език : български , немски

Описание

Дневникът на Александър фон Батенберг, който той води по време на участието си в Руско-турската освободителна за България война от 1877-1878 г., е издаден за първи път в превод на български през 1992 г. Що се отнася до самия оригинал, той се съхранява в Българския исторически архив при Национал­ната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в София. От такава гледна точка може да се каже, че както изследователската, така и заинтересованата по-широка читателска аудитория у нас, веро­ятно вече познава този много интересен исторически документ – едно несъмнено свидетелство за първия контакт на младия нем­ски благородник с България и българите преди да стане владе­тел на Княжеството.
Настоящето издание за разлика от публикацията през 1992 г. съдържа и немския текст на Дневника, но не като факсимиле на оригинала, а като разчетен ръкопис. Допълнен и актуализиран е научният апарат в неговите две езикови версии, българска и нем­ска. Всичко това би позволило едно по-пълноценно използване на извора за нуждите на историческите изследвания не само в Бъл­гария, но и в чужбина – били те с българистичен или с балканистичен акцент. Няма съмнение също така, че запознаването с Дневника на Александър Батенберг е от интерес и за немскоезичната читателска аудитория. Изворът, разбира се, има значително по-голяма стойност за българското минало, но той същевременно е свидетелство и за особените исторически връзки между Бълга­рия и Централна Европа през XIX в.
СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор…………………………………………………………………………………… 7
Vorwort……………………………………………………………………………………… 11
Предисловие…………………………………………………………………………….. 15
Geleitworte………………………………………………………………………………… 17
Въведение………………………………………………………………………………… 19
Einfuhrung………………………………………………………………………………… 29
Принц Александър фон Батенберг
Дневник. Моите преживявания по време на войната с турците 1877/1878 г.   39
Prinz Alexander von Batenberg
Tagebuch. Meine Erlebnisse im Feldzug
gegen die Turken 1877/1878………………………………………………………. 39
Показалец на личните имена…………………………………………………….. 293
Personenregister        297

Също може да ви хареса…