-10%

АНАМНЕЗА НА ПРОМЯНАТА

27.00 лв.

Автор : Петър-Емил Митев
Издателство : Захарий Стоянов
ISBN : 978-954-09-1628-6
Година : 2022
Корица : твърда
Страници : 664
Език : български

Описание

Жанрът определя своеобразието на тази книга, нейния “двоен” характер – и удвоена стойност. Пред нас е едновременно анализ и документ. Текстовете могат да се четат като научна и експертна интерпретация на събития, ситуации и процеси от съвременната българска история. Заедно с това тези “политически тетрадки” са и регистрация на “Zeitgeist”, духа на времето… Противопоставянето на догматизма е червена линия на цялата книга. Догматизмът е типичен за сталинистките и постсталинистките феномени, но не изчезва с техния крах, а се възпроизвежда и в демократични условия. Негова проекция е политическото високомерие.

 

Книгата включва жанрово разнородни текстове: статии, интервюта, доклади, изказвания, резюмета на изследвания, ситуационни анализи… Те са представени във вида, в който са публикувани или произнесени, без съдържателни редакции и допълнения със задна дата. Предимство е отдадено на текстовете в пълен обем, което допуска в най-висока степен да проличи и контекстът, да се обхване цялата картина така, както я вижда авторът. В някои случаи са взети само характерни откъси, в други са съкратени отделни пасажи, например когато оригиналният текст е твърде дълъг или когато отвежда към други теми и проблеми.

Съставители: Борис Попиванов, Румяна Бояджиева

Също може да ви хареса…