-10%

АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА

36.00 лв.

Автор : Мирослава Стефанова, Цвета Ганева
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5408-6
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 144
Език : български

Описание

„Анатомия и морфология на растенията“ е основна биологична дисциплина, която се изучава от студентите във всички специалности на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съдържанието на учебника се основава и е съобразено с учебната програма на курса по анатомия и морфология на растенията, който се преподава на студентите от педагогическите специалности. Изложението на материала следва най-добрите практики в преподаването на тази дисциплина в България, но са предложени и някои съвременни идеи на водещи анатоми, добили популярност в научните среди в световен мащаб.
Настоящият учебник е опит да се представят в синтезиран вид съвременните познания за структурата на растенията. Съдържанието е фокусирано върху характерните структурни особености на семенните и най-вече на покритосеменните (цветните) растения – най-многобройната и най-напредналата в еволюционно отношение група растения. Информацията е представена в четири раздела – цитология, хистология, устройство на вегетативните органи и устройство на генеративните органи и размножаване на цветните растения. В тях се разглеждат закономерностите в строежа на растителните клетки, тъкани и органи в светлината на функциите, които те изпълняват, и на влиянието на наследствеността и външните условия върху тяхното възникване и формиране в онтогенезата и във филогенезата.
Текстът е богато илюстриран с многобройни оригинални авторски схеми, електронно-микроскопски и светлинно-микроскопски снимки. Учебникът може да бъде полезен и на студенти от други специалности и университети, които изучават или се интересуват от структурата на растенията, както и на изследователи в научни области, които имат допирни точки с растенията.

Също може да ви хареса…