Английска граматика с отговори

18.00 лв.

Автор : Весела Кацарова, Цонка Василева

Издателство : Летера

ISBN : 9786191790210

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 304

Език : български

Изчерпан

Описание

Второ, преработено издание на популярната практическа английска граматика. Предназначена е за ученици от средните училища и гимназиите с преподаване на английски език, за кандидат-студенти, студенти, преподаватели и всички, които изучават езика.

Предимства:
– Всички необходими обяснения са на български език, преведени са и повечето примери.
– Взети са предвид характерните трудности, които българите срещат при изучаването на английски език.
– Ясна структура, точни и ясни обяснения, много граматични таблици.
– Голямо разнообразие от упражнения.
– Модерен дизайн и оригинални илюстрации.

Структура:
– Съдържа 19 раздела, включващи различен брой теоретични части: Съществително име; Членуване; Прилагателно име; Наречие; Местоимения; Числителни имена; Глагол; Глаголни времена; Залог; Съгласуване на времената; Пряка и непряка реч; Наклонения; Нелични глаголни форми; Предлози; Съюз; Просто изречение; Главни части на изречението; Второстепенни части на изречението; Сложно изречение.
– След всяка теоретична част, която разглежда съответната граматична или синтактична единица, има много разнообразни упражнения за овладяване и затвърждаване на новия материал.

Приложения:
– таблици за спрежение на глагола в действителен и страдателен залог;
– таблица на неправилните глаголи;
– списък на думи и изрази, след които се употребяват определени предлози и някои често използвани фразеологични глаголи.

Изданието е в комплект с Ключ с отговори, който позволява пособието да се използва много успешно и при самообучение и самоподготовка за изпити.