-10%

Антична философия . Антология

18.00 лв.

Автор : съставител Ради Радев

Издателство : Идея

ISBN : 9548638088

Година : 1994

Корица : твърда

Страници : 648

Език : български

Изчерпан

Описание

Антологията „Антична философия“ се състои от две части. Първата част представлява встъпителна студия, в която са очертани главните периоди в развитието на античната (древногръцка и римска) философия, нейните основни школи, направления и тенденции. Втората предлага фрагменти и извадки от съчиненията на най-видните представители на античната философска мисъл. Подбрани са такива откъси, в които са отразени предимно основните проблеми на учението за битието и теорията на познанието. Тези откъси предоставят възможността да се схване сравнително най-пълно съдържанието на историко-философския процес в древна Гърция и Рим. Привеждат се също исторически сведения за отделните философски школи и за творческия път на съответните им представители.