-5%

Античните монети на Балканския полуостров и монетите на българските царе. Фототипно издание

57.00 лв.

Автор : Никола Мушмов
Издателство : Асеневци
ISBN : 978-619-266-018-5
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 670
Език : български

Описание

  В настоящия труд са описани повече от 7600 типа от най-често срещаните у нас монети, сечени в областите Дакия, Горна и Долна Мизия, Тракия, Тракийски херсонес, Одриско царство, Македония, Пеония, град Атина и тракийските острови. Една от най-големите ценности на книгата са многобройните таблици, в които могат да бъдат открити изображенията на 1420 монети.
   Освен императорските и автономни монети от гореизброените провинции и градове, в книгата е отделено специално внимание и на българското монетосечене. Разделът за българските монети съдържа около 150 различни типа и без съмнение представлява най-важната и най-ценната част от този труд. Освен известните към момента на издаването на книгата монети на български царе, описани са и тези на тракийските, гетските, македонските и пеонските владетели.
Съдържание
Б. Филов. Предговор
Увод
Имитирани монети и модерни фалшификати
I. Дакия
II. Горна Мизия
1. Виминациум
III. Долна Мизия
1. Дионисопол
2. Истрия
3. Калатис
4. Марцианопол
5. Никополис ад Иструм
6. Одесос
7. Томи
IV. Тракия
1. Абдера
2. Адрианопол
3. Анхиало
4. Августа Траяна
5. Аполония Понтика
6. Бизанте
7. Бизантион
8. Бизия
9. Деултум
10. Дикея
11. Енос
12. Кабиле
13. Кипсела
14. Маронея
15. Месамбрия Понтика
16. Месамбрия/Зоне
17. Никополис ад Нестум
18. Пауталия
19. Перинт
20. Плотинополис
21. Селимбрия
22. Сердика
23. Топир
24. Траянополис
25. Филипопол
V. Тракийски Херсонес
1. Алопеконес
2. Егоспотами
3. Елеос
4. Кардия
5. Критоте
6. Лизимахия
7. Сестос
8. Цела
VI. Тракийски острови
1. Лемнос
1.1. Мирина
1.2. Хефестия
2. Самотраки
3. Имброс
4. Тасос
VII. Одриси
VIII. Тракийски царе
1. Спарадок
2. Севт I
3. Медок I
4. Сараток
5. Бергей
6. Котис I
7. Амадок I
8. Амадок II
9. Керсеблепт
10. Кетрипор
11. Терес II
12. Скосток
13. Севт III
14. Лизимах
15. Орсоалт
16. Керсибавал
17. Адей
18. Кавар
19. Севт IV
20. Мостид
21. Дизателм
22. Котис II
23. Котис III
24. Садала II
25. Котис III и Садала II
26. Неизвестни тракийски царе
27. Реметалк I
28. Реметалк I и Август
29. Котис V и Раскупорис
30. Реметалк III
IX. Гетски царе
1. Сария
2. Акросандър
3. Адрас
4. Канит
X. Македония
1. Македония римска област
2. Косон
3. Първа Македонска област
4. Втора Македонска област
5. Четвърта Македонска област
6. Императорски монети от Македония
7. Акант
8. Амфакас
9. Амфиполис
10. Аполония
11. Афит
12. Берга
13. Берея
14. Бизалти
15. Ботиея
16. Дион
17. Диони
18. Дерони
19. Карварски имитации от дерони
20. Дикея
21. Егея
22. Енея
23. Едеса
24. Евридикея
25. Ейон
26. Едони и техният цар Гета
27. Зелеени
28. Ихнея
29. Касандрия
30. Капса
31. Лете
32. Менде
33. Неапол
34. Оса
35. Олинт
36. Орески
37. Ортагория
38. Пела
39. Пидна
40. Питион
41. Потидея
42. Скион
43. Стоби
44. Сермиле
45. Тесалоника
46. Трелион
47. Тинтени
48. Уранополис
49. Фила
50. Филипи
51. Халкидика
52. Неопределени от Тракия, Македония и пр.
XI. Македонски царе
1. Доким
2. Мосе
3. Александър I
4. Пердика II
5. Архелай
6. Ероп II
7. Павсани
8. Аминта III
9. Александър II
10. Пердика III
11. Филип II
12. Александър III Велики
13. Монети от Александър Велики, сечени по времето на Елагабал, Сев. Александър, Гордиан III и Филип баща
14. Филип III Аридей
15. Касандър
16. Филип IV
17. Александър IV
18. Деметриус I Полиоркет
19. Антигон Гонат
20. Деметри II
21. Филип V
22. Персей
23. Филип VI Андриск
24. Тит Квинт Фламини
XII. Пеония
1. Автономни
XIII. Пеонски царе
1. Ликей
2. Патрай
3. Авдолеон
4. Евполем
5. Бастарей
6. Дропион
7. Никарху
XIV. Атина
Атински монети от нов стил
XV. Български монети
1. Общи бележки
2. Монетите с двуглав орел
3. Иван Асен II
4. Михаил II Асен
5. Михаил II Асен и Ирина
6. Тодор Светослав
7. Михаил III Шишман
8. Иван Александър и синът му Михаил
9. Иван Александър сам
10. Иван Срацимир
11. Иван Шишман
12. Неопределени български монети
13. Македонски владетели от XIV в.
13.1. Вълкашин
13.2. Крали Марко
13.3. Деспот Йоан Оливер
13.4. Константин
13.5. Жупан Андрей Гропа
13.6. Княз Димитър
Азбучен показател на градовете, провинциите, племената, царете и магистратите
Азбучен показател на надписите, които се срещат върху монетите

Също може да ви хареса…