Антично въоръжение (XI в. пр. Хр. – V в. сл. Хр.). От камъка до барута

130.00 лв.

Автор : Нарцис Торбов

Издателство : ТОН

ISBN : 978-619-90622-0-3

Година : 2016

Корица : твърда

Страници : 360

Език : български

Код: 978-619-90622-0-3 Категории: , ,

Описание

Съдържание

I. Двуостри железни мечове с право острие (Старожелязна епоха — XI—VI в. пр.Хр.)

II. Железен меч, кинжали и нож (акинаци) (Желязна епоха — XI—I в. пр.Хр.)

III. Двуостри железни мечове с право острие (Новожелязна епоха — V—I в. пр.Хр.)

IV. Едноостри железни мечове с извито острие (махайри) (Желязна епоха — XI—I в. пр.Хр.)

V. Едноостри железни мечове (ромфеи) (Желязна епоха — XI—I в. пр.Хр.)

VI. Двуостри железни мечове (келтски тип) (Новожелязна епоха — V—I в. пр.Хр.)

VII. Двуостри железни мечове (Римска империя I—V в.)

VIII. Криви железни ножове с режещ ръб от вътрешната страна на извивката им (махайри) (Новожелязна епоха — V—I в. пр.Хр.)

IX. Железен нож (келтски тип) (Новожелязна епоха — V—I в. пр.Хр.)

Х. Железни ножове (Римска империя I—V в.)

XI. Железни върхове на копия (Желязна епоха — XI—I в. пр.Хр.)

XII. Железни върхове на копия (Римска империя I—V в.)

XIII. Бронзови върхове на стрели (Желязна епоха — XI—I в. пр.Хр.)

XIV. Оловни ядра за прашка (Новожелязна епоха — V—I в. пр.Хр.)

XV. Железни плоски брадви кръстовиден тип (Старожелязна епоха — XI—VI в. пр.Хр.)

XVI. Желязна апликация (умбо) от щит (Новожелязна епоха — V—I в. пр.Хр.)

XVII. Бронзови и железни апликации (умба) от щит (Римска империя I—V в.)

XVIII. Бронзови и железни шлемове (Желязна епоха — XI—I в. пр.Хр.)

XIX. Бронзовата лицева част от шлем-маска и железни легионерски шлемове (Римска империя I—V в.)

Анонс