-10%

Антонио Грамши за Политиката – том 2

17.10 лв.

Автор : максим Мизов

Издателство : Авангард Прима

ISBN : 9786192394271

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 350

Език : български

Код: 9786192394271 Категории: , ,

Описание

Каква е природата и спецификата на властовите апарати? Как те исторически се появяват? Какви потребности обслужват? В какви форми се проявяват? Какви са приликите и разликите между държавните апарати и тези в държавата? На какво се дължат противоречията между властовите апарати на държавата и на гражданското общество? Как различните властови апарати си взаимодействат или съперничат? Каква е същността и спецификата на блоковете? Какви са сходствата или отликите между техните разновидности? Какво трябва да включват историческите блокове? Какво представляват различните видове хегемонии? Какви исторически или обществени цели и мисии преследват? Какви техни варианти са възможни или практически най-полезни? Какви са отношенията между хегемониите и пролетарската революция, или диктатура? Какви са отношенията между политиката и политическите/политизираните езици? Какво изразяват и как функционират политическите езици при различни исторически ситуации? Как политическите езици могат да променят реалностите и нравите в дадено общество? На какво се дължи и как се проявява съвременният„Ренесанс Грамши“? Как тези, а пък и много още други проблеми намират своя уникален отговор в съчиненията на Грамши?

На всички тези и на ред други, твърде интересни и важни проблеми настоящата монография се стреми да даде и то интердисциплинарен отговор. Книгата е предназначена не само за тясно профилирани научни специалисти – политолози, културолози, антрополози, философи, социолози и психолози на политиката, но също за всички, които се интересуват по-системно от потайностите на случващото се в днешните обществено-исторически и социално-политически напрегнати времена в скъпата ни Родина.

***

Максим Мизов завършва философия с профил социология в СУ „Климент Охридски. Професор, доктор на социологическите науки и доктор по философия. Бил е научен секретар на Национален политически институт, директор на Център по исторически и политологически изследвания. Сега е директор на Български антифашистки научен институт и президент на фондация „Човещина“. Хоноруван преподавател в Славянския университет и в УНСС в катедри „Политология“, а също и в УниБИТ. Работи в сферата на антропологията, етиката, политологията, социологията, етнологията и религиологията. Автор е на 57 монографии (11 от които са в съавторство), както и на повече от 400 студии, брошури, статии в научно-теоретически сборници и списания. Съставител, отговорен или научен редактор на 42 колективни научни монографии и теоретически сборника, посветени на актуални теоретически и практически социално-политически проблеми.