-10%

Антропогенни туристически ресурси на България

26.10 лв.

Автор : Ваня Василева, Дора Кабакчиева, Севджан Сабриева

Издателство : Химера

ISBN : 978-619-7218-74-9

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 290

Език : български

Описание

Книгата „Антропогенни туристически ресурси на България“ се стреми да идентифицира мястото и значението не само на добре познати, но и на нови и не толкова известни обекти и явления в българската туристическа практика.
През годините тези ресурси са изучавани и подреждани на базата на различни подходи и критерии, но няма общоприета единна съгласуваност по тяхното видово разграничаване. Липсват и обобщаващи дефиниции. Настоящият текст се опитва да запълни тази празнина. Предложена е актуална класификация, обвързана с отчетливи определения на всеки от видовете. Разгледани са всички основни групи антропогенни туристически ресурси, характерни за България. Направен е също регионален преглед на техните особености в отделните туристически райони на страната. Обърнато е внимание и на съвременните проблеми, свързани с управлението, опазването, тенденциите в развитието и др.
Изследването има теоретико-приложен характер. Теоретичната му насоченост обхваща уводна, фундаментална научно-учебна дисциплина за различните академични специалности и образователни програми, ангажирани с туризма. Интерпретираните теми са с прилежащ дидактичен апарат – тестове, казуси, въпроси и задачи за самоподготовка. Изданието е обогатено с допълнителни текстове с интересна информация, над 20 таблици и над 100 изображения.
Текстът е полезен не само за обучаващите се или за тези, които имат отношение към туристическия бранш. Той може да бъде ориентир и наръчник за всеки, носещ в себе си духа на пътешественика.