Априлско въстание 1876 година

50.00 лв.

Автор : Атанас Шопов , Десислава Костадинова
Издателство : Фабер
ISBN : 9786190014089
Година : 2021
Корица : твърда
Страници : 616
Език : български

Изчерпан

Описание

Това е първият по рода си енциклопедичен справочник за Априлското въстание. Структурата на справочника е изработена според изискванията на енциклопедичната наука – статиите за отделните лица са подредени не според районите, в които избухва въстанието, а по азбучния ред на фамилните им имена. Събитията са подредени по азбучен ред според техните заглавия.

Отделено е значително място на възстановяването и организирането на местните революционни комитети, върху които пада непосредствената отговорност за организиране и провеждане на въстанието, както и на организирането и дейността на различните въстанически чети, които се формират и действат в трите обособени района – Панагюрски, Търновски и Сливенски. Не е отминат и широкият отзвук на въстанието в съседните и други европейски държави, на европейския печат и пр., на различните анкетни комисии, които посещават пострадалите селища и на място се запознават с извършените в тях зверства на османските власти над въстаналото население.

Що се отнася до лицата – повече място е отделено на главните революционни дейци от ранга на Георги Бенковски, Панайот Волов, Стефан Стамболов, Иларион Драгостинов, и на голям брой други, изявили се като войводи на различите чети – Стоил войвода, Бачо Киро, поп Харитон, Христо Патрев и се стигне до Христо Ботев. За по-голямо улеснение на читателите е дадено и специално Упътване как да се ползва Енциклопедията. По същия начин е подходено и при статиите за различните събития.

Изданието е илюстрирано богато. Някои от фотографиите, особено за Панагюрския край, се публикуват за първи път. Друго негово достойнство са дадените в края приложения, които позволяват също да се придобие допълнителна информация за лицата и събитията, имащи отношение към Априлското въстание. Кратката историческа енциклопедия е предназначена за най-широкия кръг от българската общественост, която проявява интерес към революционните борби на нашия народ.