-10%

АРИСТОТЕЛ. МЕТАФИЗИКА

31.50 лв.

Автор : превод – Николай Гочев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5676-9
Година : 2023
Корица : твърда
Страници : 616
Език : български
Код: 978-954-07-5676-9 Категории: , ,

Описание

Второ преработено и допълнено издание .
Историята на Аристотеловия текст е твърде занимателна и много прилича на повест за „изгубената/скрита и след векове открита библиотека от тайни книги, разкриващи всичко важно“. Част от тази изгубена-и-намерена библиотека е Метафизиката. Тя се състои от 14 книги, като отдавна е забелязано, че те образуват по-скоро сборник, отколкото единно произведение, създадено по предварителен план. Преводът е направен по редактирания от Хю Треденик текст на Имануел Бекер (Берлин, 1831; Оксфорд, 1837) от Николай Гочев.
Съдържание
Въведение / 7
„Метафизиката“ като книга / 7
Коментарите на „Метафизиката“ / 14
Ерудитските изследвания XIX–XXI в. / 17
Съществуващото – τὸ ὄν / 20
Животът на Аристотел / 25
Аристотелознанието на български език / 30
Българските преводи и коментари на „Метафизика“ / 31
За този превод / 32
Благодарности / 35
Превод
Книга I (Алфа) / 37
Първа глава / 37
Втора глава / 40
Трета глава / 44
Четвърта глава / 48
Пета глава / 50
Шеста глава / 54
Седма глава / 56
Осма глава / 57
Девета глава / 61
Десета глава / 69
Книга II (Малка Алфа) / 70
Първа глава / 70
Втора глава / 71
Трета глава / 74
Книга III (Бета) / 76
Първа глава / 76
Втора глава / 78
Трета глава / 85
Четвърта глава / 87
Пета глава / 94
Шеста глава / 95
Книга IV (Гама) / 98
Първа глава / 98
Втора глава / 98
Трета глава / 102
Четвърта глава / 103
Пета глава / 109
Шеста глава / 113
Седма глава / 115
Осма глава / 116
Книга V (Делта) / 118
Първа глава / 118
Втора глава / 118
Трета глава / 120
Четвърта глава / 121
Пета глава / 122
Шеста глава / 124
Седма глава 7 / 127
Осма глава / 128
Девета глава / 129
Десета глава / 130
Единадесета глава / 131
Дванадесета глава / 132
Тринадесета глава / 135
Четиринадесета глава / 135
Петнадесета глава / 137
Шестнадесета глава / 139
Седемнадесета глава / 140
Осемнадесета глава / 140
Деветнадесета глава / 141
Двадесета глава / 141
Двадесет и първа глава / 142
Двадесет и втора глава / 142
Двадесет и трета глава / 143
Двадесет и четвърта глава / 144
Двадесет и пета глава / 144
Двадесет и шеста глава / 145
Двадесет и седма глава / 145
Двадесет и осма глава / 146
Двадесет и девета глава / 147
Тридесета глава / 148
Книга VI (Епсилон) / 150
Първа глава / 150
Втора глава / 152
Трета глава / 155
Четвърта глава / 156
Книга VII (Дзета) / 158
Първа глава / 158
Втора глава / 159
Трета глава / 160
Четвърта глава / 162
Пета глава / 165
Шеста глава / 166
Седма глава / 169
Осма глава / 172
Девета глава / 174
Десета глава / 176
Единадесета глава / 180
Дванадесета глава / 184
Тринадесета глава / 187
Четиринадесета глава / 190
Петнадесета глава / 191
Шестнадесета глава / 193
Седемнадесета глава / 195
Книга VIII (Ета) / 199
Първа глава / 199
Втора глава / 200
Трета глава / 203
Четвърта глава / 205
Пета глава / 208
Шеста глава / 209
Книга IX (Тета) / 213
Първа глава / 213
Втора глава / 216
Трета глава / 217
Четвърта глава / 220
Пета глава / 221
Шеста глава / 223
Седма глава / 225
Осма глава / 228
Девета глава / 234
Десета глава / 236
Книга X (Йота) / 239
Първа глава / 239
Втора глава / 242
Трета глава / 244
Четвърта глава / 247
Пета глава / 249
Шеста глава / 250
Седма глава / 252
Осма глава / 254
Девета глава / 256
Десета глава / 257
Книга XI (Капа) / 259
Първа глава / 259
Втора глава / 261
Трета глава / 263
Четвърта глава / 265
Пета глава / 266
611
Шеста глава / 268
Седма глава / 271
Осма глава / 273
Девета глава / 275
Десета глава / 277
Единадесета глава / 281
Дванадесета глава / 283
Книга XII (Ламбда) / 287
Първа глава / 287
Втора глава / 288
Трета глава / 290
Четвърта глава / 291
Пета глава / 293
Шеста глава / 295
Седма глава / 298
Осма глава / 301
Девета глава / 306
Десета глава / 307
Книга XIII (Мю) / 311
Първа глава / 311
Втора глава / 312
Трета глава / 315
Четвърта глава / 318
Пета глава / 321
Шеста глава / 322
Седма глава / 324
Осма глава / 329
Девета глава / 335
Десета глава / 339
Книга XIV (Ню) / 341
Първа глава / 341
Втора глава / 344
Трета глава / 349
Четвърта глава / 352
Пета глава / 354
Шеста глава / 357
Индекс на думите / 361
Индекс на имената / 460
Индекс на съкращенията / 463
Съдържания на отделните книги / 467
Библиография / 580
Послеслов / 605

Също може да ви хареса…