Археологически открития и разкопки през 2018 г.

25.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : НАИ с музей – БАН

ISBN : 13130889191

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 787

Език : български

Код: 13130889191 Категории: ,

Описание

ЪДЪРЖАНИЕ:

I. Праистория

II. Тракийска археология
Бронзова епоха
Къснобронзова и ранножелязна епоха
Късножелязна епоха
Металургичен център
Градове
Извънградски селища и светилища
Късножелязна епоха
Некрополи и надгробни могили
Римска епоха
Некрополи и надгробни могили

III. Антична археология
Археология на гръцката античност (VII-I в. пр. Хр.)
Гръцки черноморски колонии и гръко-елинистически центрове в Тракия
Извънградски обекти
Некрополи
Археология на римската епоха и късната античност (I-VII в.)
Долнодунавски лимес
Градски центрове
Укрепени извънградски обекти
Неукрепени селищни обекти и пътна мрежа
Езически и християнски култови комплекси
Некрополи
Производствени обекти

IV. Средновековна археология
Столици и околности
Велики Преслав
Велико Търново
Градове и крепости
Селища
Църкви и манастири
Спаситети проучвания и наблюдения

V. Археологическа карта на България
Теренни издирвания в Северна България
Теренни издирвания в Южна България
Теренни издирвания за верификация на резултати от въздушно лазерно сканиране
Подводни проучвания
Археологически наблюдения

Наблюдения и разкопки без констатирани археологически останки
Списък с имена и адреси на авторите