Археология на българските земи, Том 1

25.00 лв.

Автор : Съставител Румен Иванов

Издателство : Иврай

ISBN : 954-9388-02-6

Година : 2004

Корица : мека

Страници : 316

Език : български

Изчерпан

Код: 954-9388-02-6 Категории: ,

Описание

Съдържание

Предговор

И. Църов. По важни методи за изследване на селища от римската епоха

П. Владкова. Методика за документиране на археологически проучвания

С. Торбатов. Терминология за фортификационните съоръжения през римската и ранновизантийска епоха

М. Тачева. За римските провинции Долна Мизия и Тракия (I—III в.)

С. Торбатов. Пътна мрежа в Тракия и Мизия (I—III в.)

Р. Иванов. Легион, помощни части и флота

Р. Иванов. Римската войска в Мизия и Тракия

Е. Генчева. Въоръжението на римската армия през времето на Принципата

Р. Иванов. Архитектура и планировка на римските военни лагери през Принципата

Р. Иванов. Кастра—канаби—викус

С. Бояджиев. Проектиране, строителна техника, механизация и организация на изпълнението на римските строежи в Мизия и Тракия през II—III век

З. Димитров .Типология на архитектурните детайли в Долна Мизия и Тракия през римската епоха (I—III в. сл. Хр.)

И. Топалилов. Градски площади. Развитие на форума и агората през римската епоха. Общи положения и особености.

Р. Иванов, П. Владкова, М. Мартинова, В. Коларова. Градските площади в Мизия и Тракия