Археология на българските земи, Том 2

25.00 лв.

Автор : Съставител Румен Иванов

Издателство : Иврай

ISBN : 954-9388-02-6

Година : 2006

Корица : мека

Страници : 288

Език : български

Изчерпан

Код: 954-9388-02-6-1 Категории: ,

Описание

Тематично, том II от поредицата „Археология на българските земи“, е разделен на три части. В първата става реч градоустройството и архитектурата в земите от двете страни на Балкана. Тази част е естествено продължение от предходния том. Засегнати са основните елементи на урбанистиката в римска Мизия и Тракия — уличната мрежа, водоснабдяването и канализацията на големите градски центрове; строителството на терми, чиито функции са били неделима част от всекидневия бит на градското население; сгради и съоръжения за културни прояви и зрелища (театри, одеони, стадиони, амфитеатри и др.) — също важен елемент от живота на гражданите. Във втората част на книгата се акцентува върху селата и вилите в нашите земи. Последната третина на тома заема някои от възловите дялове на занаятчийското производство в българските земи през античността: производството на строителна керамика за военното и цивилното население по десния бряг на долнодунавската отбранителна система (изработка на тухли, тегули, тръби и др. материали, като много от тях са с печати на военни или частни тухларници), стъклото в римска Тракия и Мизия и накрая е отделено място и на многобройните намерени при археологически разкопки предмети от кост и рог. Други дялове от занаятчийското производство ще бъдат тема на следващия том от поредицата.

проф. Румен Иванов, редактори и съставител

Съдържание

Предговор

Р. Иванов. Улична мрежа в Тракия и Мизия (Горна и Долна Мизия)

И. Църов. Водоснабдяване в Мизия (Горна и Долна Мизия) и Тракия

Р. Иванов. Канализация в Тракия и Мизия (Горна и Долна Мизия)

Ст. Бояджиев. Римски терми на територията на България II — III в.

Р. Иванов, М. Мартинова-Кютова, В. Коларова, Ж. Величков, Кр. Калчев. Сгради и съоръжения за културни прояви и зрелища през II — IV в.

В. Динчев. Аграрните селища от римската епоха в днешна България

Р. Иванов. Строителна керамика от Долния Дунав

А. Чолакова. Стъклото в римска Тракия и Мизия

П. Владкова. Обработка на кост и рог в съвременните български земи през римската епоха и късната античност