Археология на българските земи, Том 3

25.00 лв.

Автор : Съставител Румен Иванов

Издателство : Иврай

ISBN : 954-9388-02-6

Година : 2009

Корица : мека

Страници : 226

Език : български

Изчерпан

Код: 954-9388-02-6-2 Категории: ,

Описание

Настоящият трети том на „Археология на българските земи“ акцентува предимно на занаятите и художествените занаяти. Бронзът заема особено важно място в бита на римска Мизия и Тракия. Тук колегата Росица Ненова-Мерджанова акцентува върху три направления във всекидневния бит на етнически пъстрото население: части на колесници, бронзови съдове и лампи. С нивото на медицината и фармакологията в този район на Римската империя ни запознава Надежда Кирова. Направена е основна типология на медицинските инструменти. Лекарското съсловие е било на почит сред цивилното и военното население не само тук, но и в цялата Империя. Александра Милчева проследява пътя на луксозната керамика до нашите земи, ателиетата, начинът на разпространение и не на последно място местните производствени центрове. Очертават се зоните на влияние между Източните и Западните производствени ателиета на римския свят. Боян Думанов прави обстоен анализ на ювелирството в провинциите Тракия и Мизия (Горна и Долна Мизия). Камъкът има най-широка употреба в бита на хората. Светла Петрова и Румен Иванов са издирили по-важните каменоломни и кариери в дн. България през римската и ранновизантийската епоха. Направен е преглед на добива на камък в Римската империя, както и на различните открити досега каменоломни и кариери по дунавския бряг, между Дунава и Балкана, по Черноморието и южно от Хемус. Христо Терзиев в една относително кратка, но много интересна статия коментира монетната експанзия в двете провинции, като прави съществени заключения за пазара и монетосеченето през II и III в. сл. Хр. Последната работа е на Лазар Нинов. Прегледаният остеологичен материал показва каква месна храна са ползвали хората по тези земи.

проф. Румен Иванов, редактори и съставител

Съдържание

Предговор

Р. Ненова-Мерджанова. Бронзът в римска Мизия и Тракия. Бронзови части на колесници от Мизия и Тракия. Римски бронзови осветителни тела от Мизия и Тракия. Бронзови съдове

Ю. Мешеков. Типове колесни превозни средства от територията на България през II — III в. сл. Хр. (по археологически данни)

Н. Кирова. Медицински и фармацевтични инструменти и пособия от българските земи I — края на III век

Б. Думанов. Римското ювелирство в Мизия и Тракия

А. Димитрова-Милчева. Луксозна керамика — импорт и местно производство от Тракия и Мизия през І — III в. сл. Хр.

Св. Петрова-Динева, Р. Иванов. Каменоломните в Мизия и Тракия през римската епоха и късната античност

Хр. Терзиев. Парична експанзия в Долна Мизия и Тракия през римската епоха

Л. Нинов. Животните в материалната култура на хората в Мизия и Тракия през I — VII век