-10%

АРХЕОЛОГИЯ НА ФРАЗАТА

31.50 лв.

Автор : Яна Сивилова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5541-0
Година : 2022
Корица : мека
Страници : 304
Език : български
Код: 978-954-07-5541-0 Категории: , ,

Описание

Яна Сивилова е преподавател в Катедрата по български език на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2009 г. защитава дисертация по общо и сравнително езикознание в областта на семантиката. „Археология на фразата“ е второто ѝ цялостно изследване. Книгата представя произхода на над 400 български фрази и тяхната употреба в литературни и нелитературни текстове. Проучването събира любопитни истории за възникването на много съвременни български изрази, изследва изпълнения със завои и грешки път за установяване на тяхната етимология, показва ги в контекста на други култури, от които водят своето начало, и разкрива неочаквани връзки.
Съдържание
Първа глава. Измерения на фразата / 13
Фразема и дума / 15
Фразема и изречение / 23
Фразема и пословица / 28
Фразема и поговорка / 32
Новият паремиен жанр – лафът / 34
Фразема и сентенция / 40
Фразема и клише / 43
Фразема и текст / 47
Признаци (характеристики) на фраземата / 50
Втора глава. Историческа карта на фразата / 57
Произходът на българските фразеологизми между
фразеологията и фолклористиката / 57
Фраземи, водещи началото си от Античността / 69
Свещено и профанно. Готови фрази в библейския текст / 74
Заключение / 102
Трета глава. Географска карта на фразата / 104
Що е калка? / 107
Гръцки изрази / 110
Калки от турски / 115
Фразеологични успоредици между български и румънски / 122
Фразеологични калки от руски / 126
Фраземи от френски език / 137
Изрази от немски / 149
Калки от англии???? ски в българската фразеология / 159
Заключение / 173
Четвърта глава. Жанрова карта на фразата / 176
Фраземите във фатическия диалог / 183
Как е времето горе?
(Прогнозата за времето като формулен жанр) / 201
Фраземите в твърдите и меките новини / 208
М ястото на фраземите в разказването на света / 218
Фраземи в стихотворението / 226
Фраземите в Чамкория на Милен Русков / 238
Заключение / 251
Библиография / 258
Индекс на изразите на български / 297

Също може да ви хареса…