Архитектура в изкуството – изкуство в архитектурата

24.00 лв.

Автор : Саша Лозанова, Стела Ташева

Издателство : Полис

ISBN : 978-954-796-082-4

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 172

Език : български

Изчерпан

Код: 978-954-796-082-4 Категории: ,

Описание

Книгата обхваща единадесет теми в областта на архитектурата и изкуството, разделени в две части: „Архитектура в изкуството“ и „Изкуство в архитектурата“. Пресичането на две различни гледни точки – на архитект и на изкуствовед, в тази колективна монография води до разширяване на изследователската перспектива и до обогатяване на понятийния апарат. Разкриват се и нови възможности за прочит и интерпретация на артефактите и на културния контекст, в който те съществуват. Изданието е богато илюстрирано.
„На основата на материал от дълъг исторически период – от Античността до днес, авторите системно анализират корелационните процеси между архитектурата и различните изкуства: живопис, илюстрация, керамика, нумизматика, тъкачество. Те проучват и влиянието на културните, религиозните, научните и социално-икономическите фактори върху развитието на изкуствата. Това изследване има значение както за разбирането на теоретичните въпроси на морфологията и типологията на архитектурата, така и за задълбочаването на познанията за връзката между културноисторическите етапи на нейната стилова еволюция и активното им взаимодействие с другите изкуства.“
Проф. д-р д.н. Наталия Михайловна Шабалина

„Колективната монография на Саша Лозанова, изкуствовед и етнолог, и Стела Ташева, историк и теоретик на архитектурата, е един много успешен пример за сътрудничество на изследователи от две различни научни дисциплини не само защото задълбочава интердисциплинарността на труда, но и защото е толкова органично, че практически не може да бъде „разделено“ – нещо твърде рядко, като се има предвид обичайната практика отделните части от монографията да са написани от отделни автори (двама, трима или повече).Книгата предлага един нов и свеж поглед върху артефакти и художествено-естетически явления, които са известни на археологията, историята, изкуството, но тук са изследвани съпоставително и интердисциплинарно.“
Доц. д-р Йорданка Златева Бибина