Архитектура на Средновековния християнски и ислямски свят

55.00 лв.

Автор : Николай Тулешков

Издателство : Арх и Арт

ISBN : 978-954-893-139-7

Година : 2008

Корица : мека

Страници : 624

Език : български

Изчерпан

Описание

Архитектура на средновековния християнски и ислямски свят

1. Времето на прехода от античната към средновековната архитектура.

Мала Азия (IV – VI век)
Балкалкански полуостров (IV – VI век)
Западна Римска империя (IV – VI век)
конструкции и архитектурен образ от епохата на прехода
2. Архитектура на средновековния византийски художествено-образен архитектурен кръг.

времето на новите идеи – Армения и Грузия (IV – XIV век), Византия (VI – X век), архитектурата на Първото българско царство (VII – X век), конструкции и архитектурна образност от епохата на Първото българско царство
времето на живописния стил – България (втората половина на Х – началото на XI век), Византия (XI – XV век), България (XI – XIV век), конструкции и образност на византийската и българската архитектура (XI – XIV век), Влахия и Молдова (XIV – XV век)
сръбската и руската архитектура между православието и европейския запад – Сърбия (XII – XV век) и Русия (X – XV век)
архитектура на монофизитското африканско християнство – Коптски Египет (VI – XIV век) и Етипия
3. Архитектура на Средновековния европейски католически архитектурно-образен кръг.

период на европейската варваризация
времето на предромантиката и монасите архитекти (IX – X век)
романтика и началото на формиране на народностните архитектурни школи в Европа (XI – XIII век) – ранна романтика, зряла романтика, късна романтика и романска утилитарна архитектура
готиката – времето на европейските градове и техните майстори – ранна готика, зряла готика, късна готика и готическа утилитарна архитектура
4. Архитектурата на Средновековния ислямски свят.

средна Азия и Иран – изворите на ислямския архитектурен свят
арабският халифат и периодът на синкретиката
мавританска архитектура
ислямска архитектура на тропическа Африка
архитектура на византо-ислямското взаимопроникване