-10%

Аспекти на външната политика на държавите от Вишеградската група

31.50 лв.

Автор : Диана Иванова
Издателство : УИ “ Неофит Рилски „
ISBN : 9789540003436
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 368
Език : български

Описание

„В процеса на дезинтеграция на Източния блок в началото на 90-те години на ХХ век в Европа се появява ново регионално обединение – Вишеградската група, създадена от лидерите на Чехословакия, Полша и Унгария. То не нарушава геополитическите планове на Европейската общност и САЩ и дори е подкрепяно от тях. Вишеградската група се утвърждава на политическия хоризонт и се превръща в реален външнополитически фактор на континента. Понякога политиката му предизвиква противоречиви оценки, като едно от основанията за скептичното отношение към него е липсата на ръководни органи. От своето създаване до момента Вишеградската група няма постоянно действащи институции, което е продиктувано от желанието на нейните основатели (които имат спомена от доминиращата позиция на СССР в СИВ и Варшавския договор) да се гарантира равноправието между страните членки и да се избегне борбата за надмощие между тях. По тази причина във формулировката на заглавието е конкретизирано, че монографията представя аспекти от общата външна политика на държавите от Вишеградската група като обединение. Политиката на отделните страни членки не е предмет на изследването.”

– из предговора

***
Съдържание

Увод
Първа глава. Последици от разпадането на Източния блок за Полша, Унгария и Чехословакия
1.1.Вътрешнополитически и окономически промени в трите централноевропейски държави в началото на 90-те години на ХХ век
1.2.Геополитически промени в Европа след края на Студената войн а
Втора глава. Държавите от Вишеградската група по пътя към евроатлантическата интеграция
2.1.Създаване и първи инициативи на Вишеградската група (1991-1993)
2.2.Промяна в структурата на Вишеградската група и застоят в сътрудничеството между държавите членки
2.3.Активизиране дейността на Вишеградската група и постигане на водещите ѝ цели
Трета глава. Европейската политика за съседство и източното партньорство
3.1.Европейската политика за съседство
3.2.Политиката на държавите от Вишеградската група по инициативата на ЕС Източно партньорство
Четвърта глава. Миграционната политика на Вишеградската група
4.1.Политиката на държавите от Вишеградската група по миграционната криза от 2015 г.
4.2.Политиката на държавите от Вишеградската група към бежанците от войната в Украйна от 2022 г.
Заключение
Резюме на англисйки език
Приложения
Списък на съкращенията
Използвани източници

Също може да ви хареса…