Аспекти на работата с осъдени лица

15.00 лв.

Автор : Мариета Цв. Цолова

Издателство : БАН

ISBN : 978-619-245-085-4

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 144

Език : български

Изчерпан

Описание

Книгата „Аспекти на работата с осъдени лица“ надгражда и доразвива разработения дисертационен труд, и представя изпълнението на наказанията пробация и лишаване от свобода от гледна точка на реализираната превантивно-педагогическа и социално-възпитателна работа с осъдените лица. Разгледани са процесът на наказване, специфичните му особености и съответните законодателни основи. Представени са организацията и управлението на социалната работа, основните подходи и методи и прилагането на различните форми за ресоциализация на осъдените лица. Специално внимание е отделено на личността на правонарушителя, взаимовръзката и взаимодействието между субектите и потребността и мотивацията за престъпна дейност. Направен е преглед и на практическата работа при изпълнение на наказанията пробация и лишаване от свобода. На преден план са изведени и уязвимите групи лишени от свобода от гледна точка на ресоциализацията им и е разгледан процесът на възникване и развитие на радикализацията в затворите.