-10%

АУДИТОРИЯ И ЖУРНАЛИСТИКА. СОЦИАЛНИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПРОМЕНИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА АУДИТОРИЯТА И ВИДОВЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКА

22.50 лв.

Автор : Мария Попова
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5695-0
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 374
Език : български
Код: 978-954-07-5695-0 Категории: , ,

Описание

В съвременния свят активната аудитория е способна да участва в процеса на медийно производство. Тя не само допълва, коригира и коментира създадените от медийните професионалисти продукти, но и сама произвежда, споделя и дискутира собствени продукти в рамките на мрежовата свързаност на виртуалното пространство. За първи път онлайн потребителят не е край на комуникационната верига, а е начало на собствен комуникационен модел. Медийният човек е все повече виртуален, предизвикващ съществени промени в журналистиката. Появяват се нови варианти като журналистиката на участието и гражданската журналистика, които разчитат на специфичната комуникационна среда и силната гражданска култура на интернет. Мрежовата журналистика и мултимедийната журналистика отразяват умението на журналистите, потребителите, местните общности и експертите да работят съвместно в производството на онлайн съдържание с висока степен на визуализация. Конструктивната журналистика и журналистиката за решенията представят отговори на важните социални проблеми и акцентират върху медиатизацията на емоциите.
Доц. д.н. Мария Попова преподава теория на журналистиката и медиите във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгите „Виртуалният човек“ (2005, 2012, 2021), „Въведение в журналистическата теория“ (2012, 2021), „Медийният човек“ (2019), „Теоретични аспекти на медиите“ (2014), съавтор е на книгите „Медиите в Европа“ (2012), „Дигиталните медии“ (2012), „Думите на медийния преход“ (2010) и на сборниците „Журналистическите професии. Статут и динамика в България“ (2010–2011), „Журналисти по теория, журналисти на практика“ (2007–2012).
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 7
ПЪРВА ГЛАВА. ПРОМЕНИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА АУДИТОРИЯТА –
ПОТРЕБИТЕЛ, ПРОСУМАТОР, АКТИВНА АУДИТОРИЯ / 19
1. Определение и варианти на аудиторията / 21
2. Промени в поведението на активната аудитория / 32
3. Специфики на потребителя / 41
4. Особености на просуматора / 50
5. Овластеният потребител / 59
6. Обобщение / 68
ВТОРА ГЛАВА. ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В МЕДИИТЕ –
ГРАЖДАНСКА ЖУРНАЛИСТИКА / 69
1. Гражданско участие в медиите / 70
2. Медийната теория на гражданското участие / 75
3. Култура на участието и култура на конвергенцията / 84
4. Гражданска журналистика / 96
4.1. Гражданска журналистика и професионални медии / 99
4.2. Гражданска журналистика и граждани журналисти / 101
4.3. Характеристики на гражданската журналистика / 108
5. Алтернативни медии и медии на участието / 119
6. Обобщение / 128
ТРЕТА ГЛАВА. ФОРМИ НА СЪУЧАСТИЕ В МЕДИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО –
ЖУРНАЛИСТИКА НА УЧАСТИЕТО / 129
1. Определения и особености на журналистиката на участието / 132
2. Форми на журналистиката на участието / 144
3. Степени на журналистиката на участието / 164
4. Роли на професионалните и непрофесионалните журналисти
в журналистиката на участието / 170
5. Проблеми пред журналистиката на участието / 181
6. Развитие на журналистиката на участието / 190
7. Журналистика на участието в българските телевизии / 197
7.1. Методология на изследването на журналистиката на участието
в българските телевизионни новини / 197
7.2. Резултати от изследването / 198
7.3. Дискусия / 209
8. Обобщение / 210

Също може да ви хареса…