-10%

Балканите през второто десетилетие на XXI век: проблеми, предизвикателства, перспективи

18.00 лв.

Автор : сборник

Издателство : Парадигма

ISBN : 978-954-326-248-9

Година : 2015

Корица : мека

Страници : 385

Език : български

Изчерпан

Описание

Настоящият сборник анализира противоречивите процеси и явления, развиващи се на Балканите през второто десетилетие на нашия век. На всяка държава от региона е посветена отделна статия, проследяваща политическите и икономически процеси. Две от публикациите разглеждат общобалкански проблеми — евроинтеграцията и енергийните проекти. Авторите проследяват развоя на процесите до април 2015 година, като единствено изключение е направено за Турция, за която са включени и резултатите от драматичните парламентарни избори през юни 2015 година. Във всички статии анализът на изминалите събития се допълва от краткосрочни прогнози за очакваното развитие до края на десетилетието.

Съдържание

Предговор

Ал. Костов. Балканите: второто десетилетие на XXI в.

Първа част

С. Хинкова. Стратегически подходи на ЕС в Югоизточна Европа

Пл. Димитров. „Южен поток“ и/или Южният коридор на ЕС: Балканите като терен на геоенергиен сблъсък

Втора част

Б. Бобев. Албания: стари амбиции и нови измерения

Ал. Костов. Босна и Херцеговина: двадесет години след Дейтън

Р. Детрез. България: „черната овца“ или „троянският кон“ на ЕС?

Ю. Константинова. Гърция: диагноза криза

Б. Бобев. Косово между проблемите и напредъка

М. Стамова. Република Македония: реални и надценени амбиции

А. Михайлова. Румъния: стремеж към излизане от периферията

Б. Банчев. Сърбия: завръщането в Европа като бягане с препятствия

Б. Маринков . Турция: второто десетилетие на Ердоган — бъдещето на Турция в глобализиращия се свят

И. Огнянова. Хърватия в Европейския Съюз: надежди и разочарования

Б. Банчев. Черна Гора: малката държава с големи амбиции