-10%

„Балканските японци“. Социално-икономически профили на модернизацията и индустриализацията по примера на Сърбия и България (1878–1912 г.)

20.70 лв.

Автор : Христо Беров

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 9789540748993

Година : 2020

Корица : твърда

Страници : 319

Език : български

Описание

Виж галерия на продукт .

Христо Беров е преподавател по съвременна балканска история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Неговите основни изследователски интереси са насочени към проучване на стопанските и социално-икономическите проблеми на балканските народи във втората половина на XIX и началото на XX век.

В изследването се прави опит за сравнителен анализ на особената крива, която извървява процесът на индустриализация и модернизация на обществата в двете твърдe сходни балкански държави, като акцентът е поставен върху стопанските особености в Сърбия и България. Специално внимание е отделено на личностния фактор в развитието на индустрията и е направен опит за сравнително прецизен социален профил на предприемачите индустриалци в двете държави в края на XIX и началото на XX век.