-10%

БАНКОВИ ЗАКОНИ

17.91 лв.

Издателство : Сиби

Година : 2021

ISBN: 978-619-226-193-1

Корица : мека

Страници : 792

Език : български

Код: 978-619-226-193-1 Категории: , ,

Описание

В сборника е представена законовата уредба на българското банково право и на валутния режим. Включени са нормативните актове, уреждащи дейността на банките и финансовите институции, правния статус, функционирането и правомощията на Българската народна банка, правилата и процедурите, свързани с възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници, гарантирането на влоговете и банковата несъстоятелност.

Поместени са и Законът за платежните услуги и платежните системи и Валутният закон.

Текстовете са анотирани с препращания между разпоредби, включени в сборника, и към други нормативни актове.

1. Закон за кредитните институции

2. Закон за Българската народна банка

3. Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

4. Закон за гарантиране на влоговете в банките

5. Закон за банковата несъстоятелност

6. Закон за платежните услуги и платежните системи

7. Валутен закон