-15%

Бащинството – традиции и реалност

22.95 лв.

Автор : Мария П. Петрова
Издателство : Сиела
ISBN : 9789542844839
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 340
Език : български

Описание

Мария П. Петрова е завършила специалност „Право“ в ЮФ при ВСУ „Черноризец Храбър“ (1997 г.).

Притежава ОНС „доктор“ в професионалното направление 3.6. „Право“ по докторска програма „Гражданско и семейно право“ (2020 г.), с тема на дисертационния труд Специални способи за установяване и оспорване на произхода от бащата, с научен ръководител проф. д-р Симеон Тасев. От 1998 г. е хоноруван, а след конкурс от 2001 г. последователно е назначена като редовен асистент, старши асистент и главен асистент по Семейно и наследствено право, Вещно право и др. гражданскоправни дисциплини.

Адвокат при Варненската адвокатска колегия (от 1998 г.).

Автор е на над 50 научни публикации на български, руски и английски език, от които една в съавторство, съставител и редактор е на юридическия сборник Произходът по българското семейно право: текст и съдебна практика (1949–2012) (2012 г.) и съсъставител с Масис Хаджолян, Антон Грозданов, Искухи Чивиджиян и Лусин Измирлиян на терминологичния справочник Основи на правото (2002 г. – първо издание, 2004 г. – второ издание и 2005 г. – трето издание), в който е съставител по следните правни отрасли: семейно и наследствено право, трудово право и право на Европейския съюз.

От 2004 г. е член, а от 2013 г. е ръководител на Правната клиника към ЮФ при ВСУ „Черноризец Храбър“, при пряко сътрудничество с Асоциацията „Да съхраним жената“ – гр. Варна.

Ръководител на катедра „Гражданскоправни науки“ към ЮФ при ВСУ „Черноризец Храбър“ (от 2023 г.).

Член на Съюза на учените – Варна (от 2002 г.) и председател на Секция „Социални и правни науки“ при Съюза (от 2021 г.).

Също може да ви хареса…