-10%

Бизнес идентификатори

14.30 лв.

Автор : Силвия Тодорова

Издателство : УНСС

ISBN : 9786192323073

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 179

Език : български

Код: 9786192323073 Категория:

Описание

Книгата е създадена по интересна и актуална тема в условията на днешната силно конкурентна и глобална бизнес среда. Фокус на изследването са бизнес идентификаторите на фирмата като същност, видове и функции. Акцент е поставен върху идентифициране на възможностите за закрила на бизнес идентификаторите и управлението им като интелектуална собственост или чрез допълнителни механизми за закрила.

Закрилата на бизнес идентификаторите на фирмата като интелектуална собственост и ефективното им управление допринасят за изграждане на положителен фирмен имидж, превръща ги в конкурентно предимство, което води до повишено потребителско търсене и по-голям пазарен дял, чийто икономически израз е повишаване на печалбата. Чрез интелектуалната собственост бизнес идентификаторите се превръщат от нематериални активи в изключително право с висока стойност и предоставят възможност на техния притежател да извлече максимална изгода от тях.

В книгата са изведени икономическите ползи за фирмата от притежание и управление на бизнес идентификатори, както и тяхната релация с фирмената идентичност и фирмената диференциация. Изведени са още взаимовръзките на бизнес идентификаторите с конкурентоспособността на фирмата и влиянието им върху потребителското поведение. Направен е анализ на бизнес идентификаторите в българската фирмена среда, като са използвани реални данни и са представени примери за онагледяване на представените резултати. В резултат е предложен модел за управление на бизнес идентификаторите на фирмата и са разработени стратегии за тяхната закрила и управление, които биха намерили приложение както в теорията, така и в практиката.

Книгата е предназначена за целите на обучението по интелектуална собственост на студенти по икономика в бакалавърска и магистърска степен. Подходяща е още за бизнес субектите, които създават интелектуална собственост; за юристи; мениджъри, взимащи решения по отношение стратегията на фирмата за бизнес идентификация; както и за специалисти (представители по индустриална собственост и експерти), които отговарят за закрилата и управлението на интелектуалната собственост на фирмата.