-10%

Биогеография

27.00 лв.

Автор : Асен Асенов

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4655-5

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 432

Език : български

Описание

Биогеографията е фундаментална природна наука, изучаваща най-общо разпределението на организмите в различни пространствени и времеви мащаби, както и причините, довели до това разпределение. Възникнала на пресечната точка на различни науки, тя се изучава и практикува от географи, биолози, еколози и други специалисти, интересуващи се от природата на нашата планета и от проблемите, свързани с нейното опазване и използване. Биогеографските изследвания имат важен принос за проучването на пространствените модели и историческите промени, настъпили в отделните таксони, съобщества и екосистеми във връзка с влиянието както на природните, така и на антропогенните процеси. Биогеографията използва богат набор от методи на изследване, вкл. теренни, дистанционни, геоложки, палеогеографски, геоинформационни и др., необходими за събиране на данни и доказателства за пространствената и времевата изменчивост на биотичните компоненти, повлияни от естествените процеси на човешката дейност.

Книгата е ново, допълнено и изцяло преработено издание на публикуваната през 2001 г. „Обща биогеография“.