Биографични очерци. Том I – Исторически факултет

15.00 лв.

Автор : съст. Пламен Митев

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-5102-3

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 228

Език : български

Описание

Съдържание

Встъпителни думи ……………………………………………………… 7

Надя Манолова-Николова

Партений Зографски, Поленински и Нишавски

(биографични бележки) ………………………………………………. 9

Пламен Митев

Софийският даскал Христо Ковачев …………………………… 42

Радослав Спасов

Дискусионни въпроси за възникването

на село Ошаните – родното място на възрожденския

майстор Пеню Ошанеца ……………………………………………. 70

Стоян Шиваров

Лефтер войвода – Робин Худ от Мала Азия.

Хайдути сред малоазийските българи

(60-те години на ХІХ век) ………………………………………….. 83

Виктория Рахилова

Стипендиантите на княз Стефан Богориди

(1775/1780–1859): опит за обща характеристика ………… 109

Владимир Терзиев

Лекарят с много лица: д-р Петър Протич …………………… 182

Мирослав Георгиев

Хаджи Иван Хадживълков ………………………………………. 198

Аделина Петрова

Търговецът Кириак Васили между градовете

Виена и Лайпциг (ХVІІІ – началото на ХІХ век) …………… 204