-10%

БИОГРАФИЧНИ ОЧЕРЦИ. ТОМ II

18.00 лв.

Автор : съставител – Пламен Митев
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-5761-2
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 240
Език : български

Описание

В края на 90-те години на миналия век преподавателите от направление „Българско възраждане“ към катедра „История на България“ възстановиха една отколешна факултетна традиция – т.нар. „висши семинари“. Замислени първоначално като възможност за срещи с изявени външни на Университета специалисти, разработващи различни проблеми от доосвобожденската ни история, семинарите постепенно придобиха регулярен характер. Всеки първи вторник на месеца един от нас получаваше възможност да представи своя разработка, свързана с неговите конкретни научни интереси или пък отразяваща етапните резултати от работата по съответната дисертация, хабилитация или изследователски проект. Презентациите служеха като основа за професионален, понякога по-разпален и по-емоционален, но винаги добронамерен и приятелски разговор. В хода на дискусиите се споделяше опит, разменяха се мнения, даваха се полезни съвети, открояваха се нерешени проблеми, очертаваха се нови тематични полета. И ако през първите години спектърът на обсъжданите въпроси беше много широк – от спецификата в стопанската модернизация на Балканите, през различни събития и процеси, свързани с българския църковен въпрос, до външните фактори в политическия живот на подвластното християнско население – то през 2018 г. решихме да погледнем на случващото се през ХVІІІ и ХІХ в. в днешните български земи през делата и съдбите на отделни, по-знакови или по-непознати личности. Така всъщност се роди и идеята за един сборник с биографични очерци, чрез който да привлечем вниманието не само на специалистите, но и на широката читателска аудитория към позабравени, непроучвани или спорни възрожденски дейци. Дано скромното ни начинание намери вашата подкрепа и дано новата тематична поредица – „Биографични очерци“ – предостави през следващите години още по-добри възможности за творческа изява на преподавателите от Историческия факултет на Софийския университет!
проф. д-р Пламен Митев
 
Съдържание
Надя Манолова-Николова
Тако Пеев – възстановяване на паметта ………………………..7
Виктория Рахилова
Да бъдеш довереник на Стефанаки бей: по примера
на Гаврил Кръстевич и Константин Мусурус ………………..46
Радослав Спасов
Между човека и светеца – свети Димитрий Басарбовски
в контекста на българо-румънските отношения
през Възраждането …………………………………………………..80
Христо Беров
Иван Хаджиберов – българският японец от Габрово ……..96
Дора Савова
Емануил Васкидович – начални години
(от Мелник до Хиос) …………………………………………………113
Денис Иванов
Иван Драсов – семейство и ранни години ………………….139
Владимир Терзиев
Щрихи от живота и дейността
на Анастас Поппетров Гранитски (1825/1830 – 1879)
(С нов поглед върху някои дискусионни въпроси) ……….164
Аделина Петрова
Константин Дука (Constantin Ducca) –
от Виена към град Лайпциг………………………………………232

Също може да ви хареса…