-10%

Битолски надпис на Иван Владислав самодържец български

19.80 лв.

Автор : Йордан Заимов, Василка Тъпкова-Заимова

Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов “

ISBN : 978-619-245-0977

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 204

Език : български

Описание

Второ издание .

Съдържание

Й. Заимов. Битолски надпис на Иван Владислав самодържец български. Старобългарски паметник от 1015/1016 година

Увод

Предварителни бележки

Текст на надписа

Палеографски особености на надписа

Титли и съкращения

Лигатури на букви

Изводи

Езиков разбор на надписа

Фонетични особености

Ерове

Употреба на ъ

Употреба на ь

Изпадане на ерове

Носовки

Йотация

Морфологични особености

Съществителни имена

Прилагателни имена

Причастия

Глаголи

Числителни имена

Двойнствено число

Задпоставен член

Синтактични особености

Значение на надписа като езиков и исторически старобългарски паметник

Речник на думите от надписа

Книгопис

В. Заимова. Иван Владислав и неговият надпис

Битольская надпись Ивана Владислава самодержца болгарского. Древнеболгарский памятник 1015/1016 года (резюме)

L’inscription de Jean Vladislav autocrator bulgare. Monument vieux bulgare de 1015/1016, découver à Bitolja (résumé)