Мелник – богозиданият град

40.00 лв.

Автор : Виолета Нешева

Издателство : Иврай

ISBN : 9789549388220

Година : 2008

Корица : мека

Страници : 364

Език : български

Изчерпан

Описание

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
Мястото Мелник

МЕЛНИК ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА И ПРЕЗ РАННОВИЗАНТИЙСКАТА ЕПОХА (ІV-ІІІв.пр.Хр.-VІ в. сл. Хр.)
Извори и проучвания
Тракийско светилище и селище (IV- III в. пр. Хр. – IV в. сл. Хр.)
Ранновнзантийска крепост и църкви (V -VI в.)

МЕЛНИК ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО (IX- средата на ХVІІ в.)
Долината на Средна Струма през VII – IX в. и възникването на средновековния Мелник
Мелник през IX- XIV в. Градоустройство и архитектура
Извори и проучвания
Топография
Укрепителна система

Крепостта Мелник (Славова крепост)
А. Цитаделата
Малкото укрепление/Владетелска резиденция
– Разположение
– Планова и пространствена композиция. Елементи
– Строителна хронология и датировка

Мелнишката митрополия
– Исторически сведения. Проучвания
– Разположение
– Планова и пространствена композиция

ЦЪРКВА „СВ. НИКОЛА“
– Описание. Елементи
– Строителна хронология и датировка

СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОКОЛО ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛА“
– Източен двор
– Западен двор

СТЕНОПИСНА УКРАСА НА ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛА“

ЗА КУЛТА НА СВ. НИКОЛА В МЕЛНИК
Приложение. Списък на митрополитите на Мелник

Б. Монашеска зона
Манастир „Св. Харалампий“- „Св. Архангели“
Манастир „Св. Богородица Спилеотиса“ („Св. Зона“)

Подградието (Градът в подножието на крепостта)
Жилищна и църковна архитектура. Улична мрежа
Болярската къща

Мелник през XV – средата на XVIII в. Нови градоустройствени решения

ЕТАПИ В ИСТОРИЯТА И В ГРАДОУСТРОЙСТВОТО НА МЕЛНИК

STAGES IN THE HISTORY AND IN THE TOWN-PLANING OF MELNIK

БИБЛИОГРАФИЯ