Богородица Вместилище на невместимото: човешки измерения на Палеологовото изкуство в Константинопол / Безплатна достака до офис Еконт /

100.00 лв.

Автор : Емануел Мутафов

Издателство : Академично издателство “ Проф. Марин Дринов “

ISBN : 9786192452209

Година : 2022

Корица : твърда

Страници : 240

Език : български

Описание

Второ издание !

Обобщавайки всичко, написано за манастира Хόра в Константинопол, проф. Е. Мутафов предлага цялостен поглед към надписите в църквата с тяхното разчитане; анализира строителните периоди и разглежда историческия, художествен, духовен и просопографски контекст, в които паметникът функционира особено през Палеологовата епоха. За пръв път тук иконографската програма на църквата е разгледана не по-цикли, а според пространствената им хронология, намирайки връзка с литургичното време и календара; включват се и съвременни на паметника текстове от ръкописи, които разкриват повече тайни относно ктиторството на храма; прави се връзка и между епитафа на Ирина Асенина, написан от Мануил Филис, който по всяка вероятност описва иконографската програма на погребалния параклис в Хόра; изказва се теза, че е по-възможно за място за погребение на Теодор Метихит да е избран диакониконът, а в аркосолиите на параклиса да са били погребани потомци на Ирина Асенина, т.е. представители на династиите на Палеолозите и Асеневци (на Иван Асен III), предлагайки връзка и с българската история; прави се опит за реконструкция на личността на майсторите, работили в Хόра, които условно авторът нарича „Флор и Лавър“, изказвайки предположение за градацията на тяхната кариера като например, че са били едновременно майстори строители и живописци, че църквата „Св. Апостоли“ в Солун е по-късно тяхно творение; доказва се, че посвещението на манастира е предимно на св. Богородица и т.н.

Съдържание

Предговор

1. Местоположението на манастира Хόра и неговото име

2. История на сградата

3. Константинопол като столица (хόра) и Теотокуполис

4. Представяне на паметника

4.1. Архитектура на католикона

4.2. Украсата на манастира Хόра

I. Наос

II. Вътрешен нартекс

III. Външен нартекс

IV. Параклис

V. Диаконикон

4.3. Иконографията на Хόра

5. Свидетелството на надписите и художествената техника

6. Хора: въплъщение и надежда за спасение на византийския залез

7. Името на паметника: символика. Страна на живите, Вместилище на Невместимия

7.1. Богородица като хόра — Христос като хόра

7.2. Тълкуване

Библиография

Резюме на английски език

Индекс

Също може да ви хареса…