-30%

Бог бе слово. Eтюди върху християнството, видяно през призмата на езика

17.50 лв.

Автор : Искра Христова – Шомова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-3901-4

Година : 2016

Корица : мека

Страници : 336

Език : български

Описание

Книгата „Бог бе слово“ е опит да се опише християнството, видяно през призмата на езика. Езиковият анализ позволява да се проникне в древните представи за света и неговото устройство. В книгата се анализира и еволюцията от митологични езически представи до образа на света, характерен за християнството, и се проследява отражението на тази еволюция в терминологията. Съпоставена е славянската богословска терминология със същата в гръцки, латински и западноевропейски езици. Отделено е специално внимание на богословската терминология, изградена от светите братя Кирил и Методий.