-10%

Боряна Христова. Библиография

16.20 лв.

Автор : Милена Миланова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-4434-6

Година : 2018

Корица : твърда

Страници : 2016

Език : български

Описание

Библиографията на проф. дфн Боряна Христова е издание, посветено на нейния 65-годишен юбилей. Тя обхваща 329 публикации, от които 294 са трудове на Боряна Христова или са издания с нейно участие. Проф. дфн Боряна Христова е един от изтъкнатите български учени в областта на филологическата медиевистика, палеографията, архивознанието и библиотекознанието.

Съдържание

Уводни думи
Обяснителни бележки

Важни дати от живота и дейността на проф. дфн Боряна Христова

Библиография на трудовете на проф. дфн Боряна Христова

Интервюта с проф. дфн Боряна Христова

Издания, съставени, редактирани, преведени от проф. дфн Боряна Христова

Участие на проф. дфн Боряна Христова в редакционни колегии на продължаващи издания

Защитени дисертации под научното ръководство на проф. дфн Боряна Христова. Рецензии на научни трудове (непубликувани)

Публикации за проф. дфн Боряна Христова