Босна и Украйна. Локални войни и замразени конфликти в края на XX в. и началото на XXI в.

15.00 лв.

Автор : Филип Узунов
Издателство : УИ “ Св.св. Кирил и Методий „
ISBN : 978-619-208-357-1
Година : 2023
Корица : мека
Страници : 228
Език : български

Описание

Съдържание:
Пролог………………………………………………………………………7
Първа глава
Замразеният конфликт –
уточняване на понятието………………………………………….11
Втора глава
Теории и доктрини за локалните войни…………………..21
1. Американски възгледи и подходи………………………..21
2. Съветско-руски възгледи и подходи…………………….39
Трета глава
Военнополитически кризи……………………………………….49
1. Понятие за военнополитическа криза………………….49
2. Типове военнополитически кризи……………………….53
3. Кризисен механизъм…………………………………………..57
4. Кризисни стадии………………………………………………..63
5. Психология на кризисното решение……………………66
6. Кризи и гражданско-военни отношения………………70
Четвърта глава
Етноконфесионалната война
в Босна и Херцеговина 1992–1995…………………………….77
1. Етническият конфликт………………………………………..77
2. Лидери, стратегия, въоръжени сили…………………….81
3. Дипломация и мироопазване………………………………124
Пета глава
Украинската криза 2014…………………………………………..143
1. Историческата прелюдия. Кравчук и Кучма…………143
2. Историческата прелюдия. Путин…………………………149
3. Украинските оранжисти……………………………………..159
4. „Кримската пролет“
и рейдът на Игор Стрелков……………………………………..169
5. Сепаратиският бунт в Донбас……………………………..187
Заключение……………………………………………………………….199
Приложения/ Карти………………………………………………….203
Библиография…………………………………………………………..221

Също може да ви хареса…