-10%

Буквалният превод на Трето слово против араните от Атанасий Александрийски по ръкописа на Гаврило Стефанович Венцлович

18.00 лв.

Автор : Пиринка Пенкова

Издателство : Валентин Траянов

ISBN : 9789549928877

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 280

Език : български

Описание

Целта на това издание е да въведе в научно обращение южнославянската версия на буквалния славянски превод на Трето слово против арианите от св. Атанасий Александрийски по препис от ръкописния сборник Разглаголник истинаго живота на Гаврило Стефанович Венцлович (Гаврило Стефановић Венцловић) от 1734 г.

Съдържание

1. Увод към изданието на буквалния превод на Трето слово против арианите от св. Атанасий Александрийскипо преписа от ръкописния сборник Разглаголник истинаго живота на Гаврило Стефанович Венцлович от 1734 г.

2. Хипотези за произхода на буквалния славянски превод на Словата против арианите от св. Атанасий Александрийски

2.1. Южнославянските следи в преписите от свободния превод

2.2. Литературното обкръжение на Словата против арианите в Русия през XV в.

3. Атанасий Александрийски в историческия контекст на Флорентинската уния и необходимостта от буквален превод на Словата против арианите

4. Биографични и библиографски сведения за Гаврило Стефанович Венцлович

4.1. Източниците за живота и делото на Венцлович

4.2. Биография на Гаврило Стефанович Венцлович

5. Буквалният превод на Слова против арианите от Атанасий Александрийски в книгата на Епифаний Славинецки

5.1. Автори и произведения, включени в Разглаголник, в светлината на ръкописите, редактирани по време на Никоновата реформа

5.2. Състав на книгата на Епифаний Славинецки

5.3. Маргиналните глоси като свидетелство за произхода на Разглаголник

6. Състав на сборника Разглаголник

7. Наблюдения над езика на Разглаголник

7.1. Фонетика и правопис

7.2. Морфология

7.3. Синтаксис

7.4. Лексика

8. Идентификация на гръцкия прототип на славянския буквален превод на Словата против арианите от Атанасий Александрийски

9. Заключение

Athanasius of Alexandria’s “Oratio III contra Arianos” in the manuscript of Gavrilo Stefanović Venclović’s Razglagolnik istinogo života (Summary)

Цитирана литература

Издание на текста

Също може да ви хареса…