-10%

Българите в Западна Тракия – граници и идентичност

22.50 лв.

Автор : Мария Маркова

Издателство : Академично издателство „Проф. Марин Дринов“ – БАН

ISBN : 9786192451042

Година : 2021

Корица : твърда

Страници : 376

Език : български

Описание

Книгата проучва ежедневието на българите от Западна Тракия в родната земя между XIX и 30-те години на ХХ в. Това е първото цялостно изследване, което е пречупено през погледа на самите хора. Собствените им спомени за преживените събития, съхранени в ТДА—Кърджали и извлечени от лично събран материал, са използвани, за да очертаят спецификите на живота и идентичността им, да се изведат антропологичните граници в областта, прокарани между представителите на отделните етноси. В книгата се търси отговор на въпросите кои са българите в Западна Тракия, кака са живели и съжителствали в родната си област, как са се самоопределяли те самите.