Българите в Османската империя, XIX в.: понятия, структури, личности

40.00 лв.

Автор : сборник
Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски „
ISBN : 978-954-07-4352-3
Година : 2017
Корица : твърда
Страници : 502
Език : български

Описание

Съдържание
В. Рачева. Предговор
О. Тодорова. Робоството през епохата на късната Османска империя в българската и чуждата историография: допирни точни и разминавания
Д. Ботева. От Етрополе до Рим и обратно: за архивите и тяхната употреба
И. Първев. Българите и Централна Европа през XIX век
М. Баръмова. Хабсбургската търговия на Балканите в публичния дискурс, 1718—1740 г.
 А. Леонтиева. Османският тил във войната от 1735—1739 г. (По данни от сиджил на един провинциален град)
И. Русев. Модерната търговска терминология в българското пространствопрез Възраждането — от чуждите влияния към собствения почерк
И. Найденов. Карловският род Пулиеви в българската историография: между синдромана историографската недостатъчност и подценяването
А. Златанов. Непубликувани спомени за Михаил Чайковски — Садък паша
В. Рачева. Българите в Османската империя, реформите и руската имперска политика. Или как в средата на 40-те години на ХІХ век един монах става политик
М. Јагодић. Пујина буна у Видинском санџаку 1849
А. Чанкова. Руската политика на влияние сред българите в годините след Кримската война (1853—1856). По примера на един възрожденски даскал
О. Маждракова. Черна гора и българите — начало на двустранен интерес и връзки (1853—1861 г.)
А. Кирилова. Доротей, Врачански епископ и Софийски митрополит — един българскиархипастир в йерархията на Цариградската патриаршия и вбългарските църковни борби
С. Кръстева. Ферман от 1859 г. за строеж на църквата „Св. Троица“ в с. Кошава, Видинско
Н. Манолова. Трънската каса за сираци 1872—1875 г.
О. Дубовик. Восточный кризис 1875—1878 гг. в восприятии Стефана Стамболова
М. Кипровска. Власт и общество в Плевенско на прага на две епохи: Съдбата на рода Михалоглу и неговите благотворителни фондации (вакъфи) в условиятана прехода от имперско към национално държавно управление
Г. Атанасова. Плевен на границата на две епохи (1864—1885) през една биографична скица
Х. Беров. Социални профили на индустриалци – предприемачи в България,в края на ХIХ и началото на ХХ век
Д. Григоров. „Вашият глас е моят глас. Не го забравяйте!“ Османски влияния в култакъм личността на Кемал Ататюрк
Авторите

Също може да ви хареса…