Българите за жаргона, вулгаризмите и професионалната ексика

25.00 лв.

Автор : Стефанка Абазова

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-619-7433-46-3

Година : 2020

Корица : мека

Страници : 238

Език : български

Описание

Книгата е изследване на нагласите на част от българското общество към три стилистично маркирани лексикални пласта на българския език. Въз основа на анкетно проучване с 677 участници се проследява доколко според анкетираните е уместна употребата на жаргонизми, вулгаризми или професионализми в различни комуникативни ситуации, а също и как се оценяват хората, които използват такава лексика в речта си. Представени са разликите между нагласите на жителите на големите и на малките градове. Очертават се разликите между оценките на учещите и на хората, завършили образованието си. Обръща се внимание на различните оценки, които дават мъжете и жените за употребата на жаргонизми, вулгаризми и професионализми в речта на мъже и на жени, като се очертават някои сексистки нагласи и стереотипи по отношение на женското речево поведение.