-10%

Българите, Русия и Православният изток през ХV – ХVІІ век. Към историята на църковно-политическите връзки

27.00 лв.

Автор : Веселин Горанчев

Издателство : ИТИ

ISBN : 9786197602098

Година : 2021

Корица : мека

Страници : 316

Език : български

Описание

Настоящата книга предоставя информация за църковно-политическите връзки между Русия, Православния изток и българските земи през периода XV-XVII в. По някои теми е обърнато по-сериозно внимание на отношенията през посочения период между българите и русите. Такъв е въпросът за българското влияние в руските земи.

Като цяло темата за българо-руските връзки е изследвана от сериозен брой руски и български учени. Обзор на изследователите и техните трудове и публикации е направен от Иван Тютюнджиев в неговата монография История на българския народ XV—XVII в. Както самият той посочва, в по-голямата част от случаите тематиката е разглеждана в общославянски, балкански или православен контекст, а обект на изследванията са отделни аспекти: книжовни връзки, църковни връзки, връзки в изкуството и др. Някои от изследванията са посветени на отделни творби или автори.

***

Д-р Веселин Горанчев е роден на 26.10.1966 г. в гр. Петрич. През 1988 г. завършва специалност „Гръцка филология“ във ВНВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново (днес НВУ „Васил Левски“). Oi.т 1992 до 2012 г. е преподавател по гръцки език в същото висше училище. Работил е и като хоноруван преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Европейския колеж по бизнес и технологии – филиал В. Търново. През 2017 г. защитава докторат под ръководството на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев.

Научните интереси на Веселин Горанчев са насочени към историята на българския народ и църквата в българските земи в периода XV-XVII в., както и към Българското възраждане. Въвежда в научен оборот множество непубликувани гръко-езични документи. Автор е на книгите „Възрожденският род Русович от Арбанаси. Родова история, обществена и стопанска дейност“ (2018) и „Архивът на арбанашкия род Русович (гръкоезични документи)“ (2020). на студии и статии по посочената проблематика.