България и Византия (VII–IX в.). Военна администрация

30.00 лв.

Автор : Живко Жеков

Издателство : УИ “ Св. Климент Охридски “

ISBN : 978-954-07-2456-0

Година : 2007

Корица : мека

Страници : 390

Език : български

Код: 978-954-07-2456-0 Категории: ,

Описание

Изследването е посветено на военната и административната организация на България и Византия в периода VII—IX в. Проблематиката за двете съседни държави се разглежда паралелно, за да се открият възможни влияния в една или друга посока. Акцентът е поставен върху изследването на темната организация, наложила се във Византия, и появата на комитатите в Българското канство по същото време.

Съдържание
Предговор

Войските и държавата

Византийската войска — въоръжение и организация

Имперската военна традиция — континуитет и дисконтинуитет

Българското оръжие и войските

Българските войски и степните традиции

Теми и комитати

Magisteria militum

Началото. Оцеляване чрез трансформация

Класическата темна система

Стара Велика България

Властта на родовете

Комитатите — иновации и традиция

Възприемане на модела

Извори и литература

Съкращения

Приложение