България и Словакия /1938-1944/ политика и дипломация в Европейския югоизток

27.00 лв.

Автор : Николай Кочанков

Издателство : Фабер

ISBN : 9786190005490

Година : 2017

Корица : мека

Страници : 668

Език : български

Описание

Николай Кочанков е автор на повече от 50 студии и статии по проблеми на външната политика и дипломатическите отношения на България в навечерието и годините на Втората световна война и на монографиите „България и Независимата Хърватска държава (1941-1944). Политически и дипломатически отношения. София, „Херон прес“, 2000″ и „От надежда към покруса. Западна Македония в българската външна политика (1941-1944). София,„Херон прес“, 2007″.
Работи в Националния исторически музей, доктор по история на Института по история при БАН (1996), доцент в НИМ (2009), доктор на историческите науки на Института за балканистика с Център по тракология при БАН (2015).
Монографията е първото документално изследване на историята на българо-словашките отношения в навечерието и по време на Втората световна война. Изградено е върху огромен масив от неизползвани данни от българския дипломатически архив. Развитието на двустранните дипломатически, политически, икономически и културни връзки е поставено в широкия контекст на съюзническите отношения в системата на „новия ред“, с присъщите им вътрешни противоречия, на фона на военните действия и международните обрати.
Монографията представя нова картина на войната, пресъздадена от автора с подчертан афинитет към тезите и оценките в самата документация, които отразяват прозренията, заблудите, господстващите мнения, очакванията и страховете – едно автентично информационно и пропагандно пространство, в което също се води война, но в което все още няма победители и победени.